Minimalna visina doprinosa sredstava zajedničke pričuve

Od 14.11.2018. na snazi je novi Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/18) kojim je etalonska vrijednost građenja utvrđena u visini od 6.000,00 kn/m2 što sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima utječe na izračun minimalne visine zajedničke pričuve koju su suvlasnici dužni izdvajati u zajedničku pričuvu zgrade.

Odredbom članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određena je obveza svakog suvlasnika da plaća najmanji iznos za pričuvu u visini 0,54% vrijednosti njegova posebnog dijela, godišnje. Čl. 381. Zakona uređeno je da dok se ne utvrde vrijednosti posebnih dijelova zgrade, udio vlasnika stana u troškovima upravljanja odredit će se prema korisnoj površini stana i druge samostalne prostorije u njegovom vlasništvu.

Primjenom odredbe članka 380. Zakona, minimalni iznos zajedničke pričuve koji su suvlasnici dužni uplaćivati iznosi 2,70 kn/m2 . Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH stava je kako niti jednim propisom nije nominalno određena vrijednost posebnih dijelova neke nekretnine, već je samo kao parametar za utvrđivanje pojedinih vrijednosti u određenim propisima određena etalonska vrijednost građenja po m2 neto korisne površine stana u Republici Hrvatskoj što trenutno iznosi 6.000,00 kn/m2, te visinu sredstava zajedničke pričuve u pravilu utvrđuju sami suvlasnici nekretnine (ili na zahtjev suvlasnika nadležni sud), a njena visina trebala bi se utvrđivati ovisno o potrebama upravljanja i predvidivim troškovima redovitog održavanja, odnosno godišnjem ili višegodišnjem programu održavanja cijele nekretnine, odnosno ovisi o financijskim potrebama za obavljanje poslova redovite uprave za konkretnu nekretninu.

S obzirom da velik broj zgrada trenutačno u zajedničku pričuvu izdvaja po kvadratnom metru iznos manji od 2,70 kn, ovaj bi podatak znatno povećao sredstva koja bi se slijevala u zajedničku pričuvu, te svakako postoji preporuka da taj iznos bude u skladu s posljednje objavljenim Podatkom o etalonskoj cijeni građenja.