Kreditirati se može cjelovito uređenje stambenih i poslovnih objekata, kao i predvidivi radovi i poslovi:

 • Sanacije: krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija i temelja,  ravnih i kosih krovova, dimnjaka i dimovodnih kanala,  klizišta;
 • Zamjena instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja uključujući kotlovnice i dr.);
 • Popravak pročelja zgrade (osobito za zgrade koje su pod zaštitom kao spomenici kulture ili se nalaze u zaštićenim povijesnim cjelinama uz mogućnost sufinanciranja od strane Grada Zagreba);
 • Izolacija zidova, podova i temelja zgrade;
 • Veći popravak, rekonstrukcija ili ugradnja dizala;
 • Nadogradnja ravnog krova – kosi krov;
 • Pokretanje svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama (postupci legalizacije objekta, komunalne naknade, izmjena građevinske dozvole…);
 • Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada uz mogućnost sufinciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Projekti povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama – sanacija krova, termoizolacija i hodroizolacija, sanacija vanjske ovojnice – fasade, izgradnja/rekonstrukcija dimnjaka, zamjena sustava grijanja, zamjena vanjske stolarije uz mogućnost financiranja projekta za sanaciju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Ugradnja razdjelnika topline sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije;
 • Refinanciranje/zatvaranje postojećih kredita odobrenih u drugoj banci, kao i drugih obveza i pozajmica odobrenih suvlasnicima.
tmp_20130412140727_0

Sve poslove upravljanja i održavanja zgrada moguće je poduzimati uz vrlo povoljne namjenske kredite  Privredne banke Zagreb d.d. uz redovno uplaćivanje primjerene zajedničke pričuve kao jedinog osiguranja i vrlo jednostavnu proceduru odobrenja bez nepotrebne administracije i troškova, na osnovu limita odobrenog Hrvatskom poslovnom centru – stambeno poslovnom gospodarstvu d.o.o. kao upravitelju zgrade.

GPU-naslovnica